Atmežošanas kompensēšana jeb zemes transformācijas pakalpojums

Īpašumā esošās apmežotās zemes dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

 

 

Mērnieka pakalpojumi

Sertificēts mērnieks veiks atmežojamās daļas platības uzmērījumus, lai Jums precīzi noteiktu, kāda platība būs kompensējama.

 

 

Atmežošanas pakalpojums

Pēc zemes gabala uzmērīšanas piedāvājām veikt fizisku zemes gabala atmežošanu un sagatavošanu.  

Apmežošana

Veicam Jūsu zemes gabala apmežošanu. Piedāvājam iegādāties sertificētus stādus, ar kuriem apstādīsim Jūsu īpašumu.